OPINIE ‘De Binnenvaart is akkoord over uitstoot minder broeikasgassen’, toch?

Het Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat laat in een persbericht weten dat ‘de Binnenvaart’ een akkoord gesloten heeft met Minister Van Nieuwenhuizen over ‘minder broeikasgassen uitstoot’, de zogenaamde ‘Declaration of Nijmegen’. Lees verder…

Via:: Schuttevaer

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.