Credits

Bootonline.be is een project van KIM vzw (Kleine Initiatieven in de Media), Grimbergen en stelt een verzameling voor van alle relevante, valabele en betrouwbare bronnen van nautische informatie in de België en buurlanden. De respectievelijke bronnen/sites worden weergegeven in de oorspronkelijke taal en blijven verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie.

Bootonline.be streeft naar volledigheid, maar kan geen waarborgen geven op dat vlak. Het informatie aanbod is permanent in ontwikkeling en wordt, indien beschikbaar, aangevuld met nieuwe bronnen.

KIM vzw is tevens uitgever van het tijdschrift Bootmagazine en de daarmee verbonden website en van de site Watersportnieuws.be.

Contact: editor@bootmagazine.be